การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคร 41
โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้
1.การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2562
2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี
3.การขอแก้ไขผลการเรียน

109 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*