คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. และเวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่คณะครุศาตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารเช้า และ ภัตราหารเพล ให้กับบุคลากรที่เข้า่ร่วมโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชบรมราชาภิเษก ณ วัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

          

189 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*