โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา Intensive course (Group AและB)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อากรพัฒนาท้องถิ่น (Intensive course) กลุ่ม A และ B ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 41

278 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*