ประชาสัมพันธ์ แจ้งการย้ายเว็บไซต์ไปยังระบบสำรอง

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการดำเนินการย้ายเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเว็บไซต์หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยรวม 39 เว็บไซต์ไปยังระบบสำรอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 (หลังเวลาปฏิบัติราชการ) ตั้งแต่เวลา 18.00-07.00 น. เพื่อปรับปรุงให้เว็บไซต์มีความเถียรและปลอดภัยมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ในช่วงเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นระยะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

112 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*