โครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 กิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง”

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ เป็นประธานในการประชุมโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562 กิจกรรม EDU RUN 2019 “รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง” ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.รายงานผลการดำเนินงาน
๒.ข้อมูลการชำระเงิน
๓.รายชื่อผู้สนับสนุนกิจกรรม
๔.กำหนดการ กิจกรรม edu run
๕.เส้นทางวิ่ง ฟันรัน fun run 5.5 km. และ mini marathon 10.5 km.

370 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*