กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ให้เกิดสภาพการทำงาน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภายในองค์กร มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในคณะครุศาสตร์ เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด โดยจัดขึ้น ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

187 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*