คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

 

91 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*