โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

124 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*