งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

428 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*