งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมืองสุรินทร์ 2 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

838 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*