การประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) และรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.พิจารณาวิธีการฝึกรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน)
2.พิจารณารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

 

257 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*