ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการและแจ้งการขยายระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน

149 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*