ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562”

297 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*