แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ระยะที่ 4-6

แจ้งปฏิทินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ระยะที่ 4-6 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้

ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-18 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น.

ระยะที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระหว่างเวลา 16.30-18.30 น.

ระยะที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะ ระเว่างเวลา 09.00-12.00 น.

1,028 total views, 3 views today