กิจกรรม “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563” สาขาการประถมศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรม “น้อมวันทา กตัญญุตา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563” สาขาการประถมศึกษา ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3อาคาร 41 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาและกลุ่มหลักสูตรและการสอนเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์
1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์
2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง

3,311 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*