แจ้งขยายระยะเวลาตามมากรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

95 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*