ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

785 total views, 4 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*