การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560

6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 19/2560  ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41

347 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*