สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเวียน ครั้งที่ ๔” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ชัยภูมิ เลย และมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเครีอข่ายโรงเรียนสาธิตราชภัฏได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดง ความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ และแลกเปลี่ยนความสามารถในด้านต่างๆร่วมกัน

1,035 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*