กำหนดการจัดโครงการ “ปฐมนิเทศต้อนรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ ๔๔ ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดการจัดโครงการ
“ปฐมนิเทศต้อนรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ ๔๔ ”
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

การแต่งกายของนักศึกษาใหม่ในกิจกรรม โครงการ “ปฐมนิเทศต้อนรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ ๔๔”
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ : นักศึกษาชาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ไม่ต้องผูกเนคไท
นักศึกษาหญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ไม่ต้องติดตุ้งติ่ง ไม่ติดกระดุมตรามหาวิทยาลัย
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ : นักศึกษาชายและหญิง แต่งกายด้วยชุดลำลองสีดำ
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ : นักศึกษาชายและหญิง แต่งกายด้วยชุด Freshy (เฟรชชี่)
วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ : นักศึกษาชาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ไม่ต้องผูกเนคไท
นักศึกษาหญิงแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา ไม่ต้องติดตุ้งติ่ง ไม่ติดกระดุมตรามหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กำหนดการสามารถดาวโหลดได้ที่ : https://drive.google.com/…/0BzTe4iarW_tjTE5NME91YVlzRUU/view

832 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*