การประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่พิเศษ/2561

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ ครั้งที่พิเศษ/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.แนวทางการประเมินผลกสนปฏิบัติราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์

 

624 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*