การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ใน “การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 : วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน”

หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 10 โดยมีเจ้าภาพร่วมทั้งหมด 12 แห่ง สำหรับงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวนหลายท่าน และมีผู้นำเสนอทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์จำนวน 99 เรื่อง โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ภายในงานจะเป็นการนำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยาย (ORAL PRESENTATION) และผลงานแบบโปสเตอร์(POSTER) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

            

1,611 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*