ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-15.00 น. อาจารย์พัชรี เขตต์จะโป๊ะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41

   

3,252 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*