ขอความร่วมมือให้หน่วยงานทางการศึกษากำกับดูแลการขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน และรถโดยสารประจำทางของนักเรียนและนักศึกษาในสังกัดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน และลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนและนักศึกษาจากอุบัติเหตุ

857 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*