ข่าวทั่วไป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และเบต 3 จำนวน 20 โรงเรียน และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ [อ่านต่อ..]

1,963 total views, no views today