หน้าแรก ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2560

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้เขียน คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
2.เพื่อเสริมสร้าง สัมพัธภาพและความร่วมมือ ในการเป็นเครื่อข่ายร่วมพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการรฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Loading

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00