ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้จัดทำโครงการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา รายวิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อให้นักศึกษาสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยอินโฟกราฟิกและพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41       1,768 total views, no views today

1,768 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิลเกมส์” ครั้งที่ 44

วันที่ 3 มีนาคม 2561 ขบวนพาเหรดของกองทัพนักกีฬาระหว่างคณะ”อินทนิลเกมส์”ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 แต่ละคณะได้เริ่มต้นเดินขบวนตั้งแต่หน้าอาคาร 31 ไปสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแต่ละคณะได้จัดขบวนได้อย่างสวยงาม และความพร้อมเพรียงกันของกีฬาแต่ละสี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวินัย แข่งขัน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างคณะ”อินทนิลเกมส์”ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 ในปีนี้ ครุศาสตร์กวาดทุกรายการกีฬา ในการเเข่งขันกีฬาระหว่างคณะ อินทนิลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ชนะเลิศฟุตบอลชาย ชนะเลิศฟุตซอลชาย ชนะเลิศฟุตซอลหญิง ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศตะกร้อชาย ชนะเลิศตะกร้อหญิง และชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

961 total views, no views today

No Picture
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิล เกมส์” ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิล เกมส์” ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 738 total views, no views today

738 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการสรา้งบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41   1,102 total views, no views today

1,102 total views, no views today