แห่เทียนพรรษา ปี 2560

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2560 ประจำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ภาพข่าวโดย นายชูสกุล เกษฎา

1,997 total views, 3 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.