โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ้อยคั้นน้ำ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ๋บ้านและประชาชน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปลูกอ้อย ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอ้อยคั้นน้ำ)

5,279 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.