ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตร/สาขาวิชา เปิดรับสมัคร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาการประถมศึกษา
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ลิงค์ประกาศ https://1th.me/GwH3P
รับสมัครในระหว่างวันที่ 16 ก.ย. 64 – 21 พ.ย. 64
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://new.srru.ac.th
ชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา (7-11)
ค่าสมัคร 300 บาท
—————————————————–
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 เดือนมิถุนายน 2565
—————————————————–
งานรับสมัครนักศึกษา 044-514-606 ต่อ 23

 

 

 

 

 

 

 

 

1,459 total views, 4 views today