โครงการ”ครุศาสตร์อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ปิยณัฐ ศรีชะตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ”ครุศาสตร์อาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งคม อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคาร 41 คระครุศาสตร์

1,552 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.