ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าสาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือก”โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560″

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าสาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือก”โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560″ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั้ง 16คน

นางสาวปรางทิพย์ คงมั่น
นางสาวอภิชญา สุขเกษม
นางสาวสิรินาฏ บุญกล้า
นางสาวบุษราภรณ์ แรงกล้า
นางสาวธัญลักษณ์ คงสกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสมาน
นางสาววิยดา เสามั่น
นางสาวเพชรดา สีบาง
นางสาวฐิฌาภรณ์ ต่างประโคน
นางสาววิรัลพัชร สุตะพันธ์
นางสาวกรรณิกา จิมมะเริง
นายศุภกิจ บุตดีพันธ์
นายพรชัย พงษ์คละ
นายนัฐวุฒิ กมล
นายภัทรพงษ์ โปกประโคน
นางสาวศิริลักษณ์ คำยุธา

โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา

1,911 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.