Home ข่าวสารและความเคลื่อนไหว การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ ๗

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ ๗

by education
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ทีมที่ 1 รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัล 5000 บาท ทีมที่ 2 รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 2000 บาท การประกวดการผลิตสื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับอุดมศึกษา โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00