ม.ราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา (อาคาร 42) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสมัครออนไลน์ที่ https://bandhit.srru.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0000 ต่อ 1201, 0 4451 4616

973 total views, 2 views today