โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่20-21 และ 25-26 กรฎาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมี นายภุชงค์ สุภัควรางกูร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

3,384 total views, 1 views today