คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองในการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองในการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด รายการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ของนายณัฐพงศ์ ศรีนนทา นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตัวแทนทีมชาติไทย

2,494 total views, 60 views today