โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 และสร้างอาชีพที่ 2 สำหรับบัณฑิตครู

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 และสร้างอาชีพที่ 2 สำหรับบัณฑิตครู
กิจกรรมที่ 4 ครูคิดดีมีรายได้ นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่อาชีพ เพื่อนำมาจัดแสดงและจำหน่ายในตลาดนัดครูคิดดี มีรายได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านน้ำส้มเกร็ดหิมะ ร้านน้ำอโวคาโด ร้านน้ำสมุนไพร ร้านผักชนิดต่างๆ ร้านขนมแพนเค้ก ร้านแซนวิชทอด ขนมลูกชุบ ขนมข้าวโอ๊ด ร้านขนมคุกกี้ ร้านข้าวเกรียบ และร้านกิ๊บช๊อป จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 41

3,186 total views, 1 views today