พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ กับ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬา เพื่อร่วมกันพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในกลุ่มนักเรียนโครงการพิเศษห้องกีฬา และนักเรียนภายในโรงเรียน ระหว่างคณะครุศาสตร์ กับ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41

2,009 total views, 1 views today