กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562

🧑‍🎓👩‍🎓กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมบัณฑิต🧑‍🎓👩‍🎓
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562
.
👉วันที่ 19 กันยายน 2565
-(รายงานตัว ปฐมนิเทศ และฝึกซ้อมย่อย)
1.บัณฑิต ค.บ. ลำดับที่ 1-900 ชั้น 1 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
2.บัณฑิต ค.บ. ลำดับที่ 901-1336 ชั้น 1 ณ อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ
.
👉วันที่ 20 กันยายน 2565
-บัณฑิต ค.บ. ฝึกซ้อมย่อย (ต่อ) ณ สถานที่ฝึกซ้อมย่อยเดิม
.
👉วันที่ 21 กันยายน 2565
-บัณฑิต ค.บ. ฝึกซ้อมรวม เวลา 07.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
.
👉วันที่ 22 กันยายน 2565
-ซ้อมใหญ่ (สวมชุดครุยเสมือนวันรับจริง)
-เวลา 07.00-08.00 น. รวมบัณฑิต ณ หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
-เวลา 08.00-12.00 น. บัณฑิตเข้าฝึกซ้อม
-เวลา 13.00-14.30 น. บัณฑิต ค.บ. ขึ้นถ่ายรูปหมู่ ณ โดมกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
.
🎓พิธีพระราชทานปริญญาบัตร🎓
ประจำปีการศึกษา 2560-2561-2562
วันที่ 25 กันยายน 2565
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

1,201 total views, 1 views today