พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

‘มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์’ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2562
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน/ภาพ
🌐 edu.srru.ac.th

3,088 total views, 1 views today