การรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท นอร์ทอีสเทิร์น ไอที จำกัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร รับมอบทุนการศึกษาจากบริษัท นอร์ทอีสเทิร์นไอที จำกัด โดยให้ความอนุเคราะห์มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในโครงการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและสิ่งเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1,828 total views, 1 views today