คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ มีเจริญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บุคลากรคณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยจัดกิจกรรมในเต็นท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใต้กิจกรรม “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2565

 

6,896 total views, 2 views today