ขอเชิญชวนบุคคลากรที่มีความสนใจ การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย

ขอเชิญชวนบุคคลากรที่มีความสนใจ การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งข้อเสนอการวิจัยโครงการสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 9 ธันวาคม 25655 เวลา 17.00 น.) ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIS (NRIIS : nriis.go.th/) แนบไฟล์เสนอเชิงหลักการ ทั้ง File word และ PDF ความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงาน และคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

9,448 total views, 3 views today