พิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายประจำปี 2563 และ 2564
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2557 และ 2558
และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558
.
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
ณ ห้องประจำบันทายศรี คณะวิทยาการจัดการ

10,474 total views, 1 views today