การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41

4,697 total views, 1 views today