การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ)

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ (วาระพิเศษ) โดยมีข้อราชการหารือเกี่ยวกับโครงการ 50 SRRU ANIVERSARY “ปัญจทศวรรษราชภัฏสมวาร” SRRU OPEN HOUSE OPEN HEART 2023 ประชุม ณ ห้องช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom

22,652 total views, 3 views today