โครงการสร้างสุข สำนึกดี วันปีใหม่ ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการส่งเสริมสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา

โครงการสร้างสุข สำนึกดี วันปีใหม่ ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการส่งเสริมสมรรถนะความเป็นครูของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ โรงยิมส์พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

9,173 total views, 1 views today