รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2565 – 22 มกราคม 2566
ลิงก์ประกาศ  https://bit.ly/3iIeNS8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 มกราคม 2566
สอบคัดเลือก 28 – 29 มกราคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือก 31 มกราคม 2566
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
http://new.srru.ac.th/
ควรอ่านประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4451 4606 ต่อ 23

16,561 total views, 3 views today