คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์”

🎖 คณะครุศาสตร์ 🎖

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์”

 

💙สาขาวิชาการประถมศึกษา

นายสุริยศักดิ์ แก้วจรัญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ

เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564

 

💙สาขาวิชาพลศึกษา

นางสาววรรณสว่าง ศรีละออ  เหรียญทองมวยไทยหญิง การแข่งขันซีเกมส์ ปี 2565

 

💙สาขาบริหารการศึกษา

ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

32,210 total views, 77 views today