ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 3×3

🏆คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ🏆
🎖นายสิทธิศักดิ์ สุขประโคน นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 1
🎖นายชาติประชา หล้าล้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”
🏀การประกวดทักษะการเป็นผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 3×3 🏀
ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2566
ในงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้ง ที่ 6

31,833 total views, 73 views today